Kan energiø-investeringerne bringe Bornholm tæt på det politiske mål om 42.000 indbyggere i 2030?

Gå til nyhedsoversigten

Kan energiø-investeringerne bringe Bornholm tæt på det politiske mål om 42.000 indbyggere i 2030?

Det spørgsmål var omdrejningspunktet for oplæg og debat, da CRT tirsdag den 18. april 2023 samlede omkring 50 gæster til Videnscafe i Hasle.

Seniorkonsulent Anders Hedetoft, CRT, fremlagde tre scenarier for Energiø Bornholms påvirkning af beskæftigelse og befolkningstilvækst på Bornholm. Svaret på spørgsmålet er, at Energiø Bornholm har potentialet til at bringe antallet af Bornholmere op nær 42.000, men det kræver et Power2X anlæg af en meget stor størrelse, der igen er afhængig af at de to åbendør projekter øst for Bornholm realiseres.

Behov for 1600 tilflyttere
Samlet set vurderer CRT, at der med en fuld udnyttelse af Energiø Bornholms potentiale inklusiv de to åbendør projekter og et 3 GW Power2X anlæg vil være et behov for 1600 tilflyttere. Dette antal er alene behovet for hænder i den sammenhæng man kan tale om direkte eller indirekte underleverandører til de planlagte investeringer. Betydningen af Energiø Bornholm og den øgede tilgængelighed af nye grønne ressourcer og dertil knyttede mulige grønne omstilling af det eksisterende erhvervsliv, er sværere at fastsætte.
Bornholm har som andre yderkommuner en meget stor andel beskæftigede i de såkaldte klimaeksponerede erhverv. Hele 3000 Bornholmske arbejdspladser er at finde i brancher, der har en stor andel af CO2 udledning forbundet med deres værdiskabelse. Hvordan fremtiden er for disse erhverv med eller uden investeringer i Energiø, er fortsat uvist.

Forgrønnelse og nye grønne stier
Seniorforsker Jesper Manniche fra CRT introducerede de fremmødte for begreberne “forgrønnelse” og “nye grønne stier”, som to forskellige måder for det lokale erhvervsliv at opdyrke arbejdspladser, der er mindre klimaeksponerede. Forgrønnelse handler om at helt almindelige lokale erhverv fortsætter deres virksomhed, blot i en grønnere version. Nye grønne stier handler om at helt nye typer af forretning kan opstå i kølvandet på den grønne omstilling. Når man taler om stier er det fordi, det virkelig er at betræde nye stier fremfor ”bare” at stifte nye virksomheder. Nye erhvervsstier opstår igennem nye rammevilkår, nye værdikæder og tilstedeværelsen af nye ressourcer og kompetencetyper.

Livlig debat
Efter oplæggene var der livlig debat mellem deltagerne og panelet, styret af direktør Anne Thomas fra CRT. Panelet bestod af repræsentanter fra de største erhverv herunder Formanden for Bornholms Landbrug og Fødevarer, direktøren for Rønne Havn, direktøren for Destination Bornholm, direktøren for KH Maskinfabrik samt den konstituerede direktør for Baltic Energy Island.
Diskussionen spændte vidt og omhandlede behovet for boliger, opmærksomhed på lønpres, vigtigheden af digitalisering, og ikke mindst – nødvendigheden af at arbejde på tværs af de traditionelle sektorer fordi den grønne omstilling kræver innovation på helt nye måder. Der var bred enighed om at Bornholm ikke får 42.000 indbyggere ved et trylleslag, og at den økonomiske situation sammenholdt med mangel på arbejdskraft kan være en udfordring for den grønne omstilling. Bornholm står jo ikke alene om behovet for mange flere hænder.

Ny analyse fra CRT
Videnscafeeen blev afholdt med baggrund i, at Folketinget i 2020 vedtog Energiø Bornholm. Det forventes at energiøen vil påvirke den lokale økonomi.
Center for Regional og Turismeforskning (CRT) har derfor foretaget en analyse af, hvordan Energiø Bornholm kan påvirke beskæftigelsen og befolkningsudviklingen på Bornholm. Dette er sket som led i social- og regionalfondsprojektet National Center for Grøn Energi. De samlede resultater offentliggøres i en rapport til maj 2023.

Læs notat og pressemeddelelser her.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere