Nyt regnskab sætter tal på turismens bæredygtighed

Gå til nyhedsoversigten

Nyt regnskab sætter tal på turismens bæredygtighed

Turisme skal ikke længere kun måles på overnatninger og omsætning. Et nyudviklet værktøj sætter tal på turismens effekter på tre bundlinjer; økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Bæredygtig turisme handler om langt mere end vandbesparende vandhaner, genbrug af håndklæder, miljøvenlige rengøringsmidler og minimering af madspild. Fremover kan vi også sætte turismen på vægtskålen, når det kommer til turismeintensitet vs overturisme, jobmuligheder for marginaliserede arbejdskraftsgrupper, og grøn balance mellem turismen og befolkningen. Et nyt bæredygtighedsværktøj udviklet af en gruppe forskningsinstitutioner og turismeaktører kan nemlig synliggøre turismens effekter på en række parametre, der sammenkobler udviklingen af turisme på destinationerne med en bæredygtig udvikling af landdistrikterne. Center for Regional- og Turismeforskning har ledet projektet, og ser det nye bæredygtighedsregnskab som et vigtigt grundlag for udviklingen af fremtidens turisme.

Det nye værktøj kombinerer de gængse måleenheder med indikatorer for blandt andet turisternes og lokalbefolkningens tilfredshed, kapacitetsudbud, turismetæthed, social inklusion, fag- og ufaglært beskæftigelse, varmeforbrug og CO2-aftryk. Det er målepunkter, der understøtter det fælles mål om at udvikle destinationerne i Danmark gennem en værdifuld egnsudvikling. Danske Destinationer, som har siddet med rundt om bordet i udviklingen af det nye værktøj, glæder sig til at få ny viden og omsætte de bæredygtige parametre i fremtidige turismestrategier.

”Viljen til bæredygtighed inden for turisme er stor, og nu får vi i dansk turisme et mere klart billede af, hvad bæredygtighed egentlig er, og dermed også et værktøj til det videre og konkrete arbejde. Vi skal geare vores turismeprodukt til morgendagens turisme, og produktudvikle ud fra et miljømæssigt, socialt og økonomisk perspektiv i tæt samspil mellem forskning og praksis. Det er en rigtig spændende rejse, som flere internationale destinationer har taget hul på, og vi glæder os til at bygge vores bæredygtighedsindsatser på danske destinationer på solide data,” siger Pernille Kofod Lydolph, som er formand for Danske Destinationer. Brancheorganisationen og turismeudviklingsselskaberne arbejder nu videre med bæredygtig turisme og udviklingen af indikatorer i praksis.

Ifølge VisitDenmark vil det nye regnskab styrke behovet for en sammenhæng mellem destinationernes lokale udviklingsarbejde og de nationale strategier samt målsætninger om bæredygtighed.

”Med regnskabet er der udviklet et fælles værktøj til at måle bæredygtig turisme i Danmark – og dermed skabe en rød tråd mellem den bæredygtig udvikling i destinationerne og på nationalt plan. Det er en vigtig milepæl og et virkeligt stærkt udgangspunkt for, at hele dansk turisme arbejder mod det samme mål,” siger Anders Rosbo, kommunikationschef i VisitDenmark.

Læs mere om projektet her: https://crt.dk/project/baeredygtig-turisme/

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere