bornholm

Bæredygtig turisme

Bæredygtig turisme

I projektet vil vi prøve at besvare spørgsmålet om, hvordan destinationsselskaber i Danmark strategisk kan arbejde med en udviklingsstrategi for turismeerhvervet, der fremmer samarbejde og måler effekten af en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig stedsudvikling i landdistrikterne.

Turismen har i dag en stor rolle at spille for en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Det gælder økonomisk i form af omsætning, skatteprovenu og arbejdspladser, men det gælder også i form af sociale og miljømæssige effekter, som både kan være positive og negative.

Med projektet skabes der viden om, hvilke typer af tilgange, indsatsområder og proces- og måleindikatorer, der er særligt brugbare for turismeerhvervet, offentlige myndigheder og andre interessenter i landdistrikterne mht. at fremme miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig udvikling, der styrker såvel landdistrikterne som destinationens attraktivitet. Projektet munder ud i en rapport, der bl.a. udpeger datakilder for anbefalede parametre, der med fordel kan supplere det eksisterende nationale turismeregnskab, så det fremover rummer ikke blot omsætningstal, men også sociale, økonomiske og miljømæssige effekttal.

Links til fuld rapport, notater samt caseeksempler:

BÆREDYGTIGT_TURISMEREGNSKAB

Prototype af Bæredygtigt Turismeregnskab

Bæredygtige Destinationer samlet rapport

En beregning af turisternes CO2-aftryk

Nordregio publication_HVORDAN PRIORITETER OMSÆTTES TIL PRAKSIS

Anne Thomas

Direktør, Bornholm, ledelse

Centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling.

Jonathan Lindahl

Specialkonsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning i regional turisme- og miljøøkonomi.

Jesper Manniche

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Cirkulær økonomi, innovation, vidensdynamikker samt fødevarer og oplevelsesøkonomi.

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.