Medarbejdere

Anne Thomas

Direktør, Bornholm,ledelse

Centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling.

Sådan beskriver Anne sit arbejde

Jeg har i hele min karriere bevæget mig i krydsfeltet af forskning, innovation og erhvervs- og regionsudvikling. Brancherne har været alt fra energi og fremstillingsindustri til mode, turisme og musikindustri. Samfund og erhverv i omstilling har været kodeordene. Eller som CRT kalder det i sin strategi: Steder i forandring.

Jeg er et barn af landet, men også et barn af verden. Det vil sige jeg har boet i Horne og Ruds Vedby, Lusaka og Maracaibo – men aldrig i København.

Jeg står for centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling. Derudover har jeg ansvaret for eksterne relationer til regionale, nationale og internationale myndigheder, forskningsråd og organisationer. Endvidere projektgenerering, repræsentation og netværk.

Seneste 3 projekter
2020 Turisme bæredygtig bæredygtig turisme miljø turisme turismeerhvervet

Bæredygtig turisme

I projektet vil ansøger prøve at besvare spørgsmålet om, hvordan destinationsselskaber i Danmark strategisk kan arbejde med en udviklingsstrategi for turismeerhvervet, der fremmer samarbejde og måler effekten af en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig stedsudvikling i landdistrikterne....

Anne Thomas, Jonathan Lindahl, Jesper Manniche, Rikke Brandt Broegaard
Center for Landdistriktsforskning, Dansk Kyst- og Naturturisme, Danske Destinationer, Landdistriktspuljen (MBBL), Nordregio, VisitDenmark
Læs mere
2018 Turisme Afsluttet

Kongresturismen i Danmark 2017

Forfatter: Carl Henrik Marcussen. I denne rapport er der særligt fokus på kongresser, der afholdes af internationale foreninger og cirkulerer mellem forskellige lande, og som MeetDenmark bl.a. har som formål og opgave at tiltrække til Danmark. Dermed lægger analysen i denne rapport sig tæt op af ICCA’s definition af kongresser, der forstås som mødebegivenheder med […]...

Anne Thomas
MeetDenmark
Læs mere
2018 Turisme Igangværende

Biking South Baltic! – Resultater fra cykelturistundersøgelse

Projektleder: Carl Henrik Marcussen. Projektet “Biking South Baltic!” omfatter blandt andet en spørgeskemaundersøgelse blandt cykelturister. Undersøgelsens resultater gennemgås i denne rapport og baserer sig på i alt 2.285 besvarelser fra fem regioner eller landsdele I tre forskellige lande: Pommern, Polen (506), Vestpommern, Polen (400), Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland (322), Bornholm, DK (455) og sydlige dele af det […]...

Anne Thomas
Interreg South Baltic
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Anders Hedetoft, Karin Topsø Larsen, Anne Thomas

Erhvervsuddannelse og -udvikling i landdistrikterne

Torsdag den 24. september havde Center for Regional- og Turismeforskning foretræde for Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer. På mødet anbefalede vi en række nødvendige indsatser hvis formål er at skabe optimal udvikling i Danmark. Med optimal mener vi, udvikling der aktiverer og udnytter Danmarks fulde potentiale ved at anskue landdistrikterne som de ressourcestærke områder […]