Medarbejdere

Anne Thomas

Direktør, Bornholm,ledelse

Centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling.

Sådan beskriver Anne sit arbejde

Jeg har i hele min karriere bevæget mig i krydsfeltet af forskning, innovation og erhvervs- og regionsudvikling. Brancherne har været alt fra energi og fremstillingsindustri til mode, turisme og musikindustri. Samfund og erhverv i omstilling har været kodeordene. Eller som CRT kalder det i sin strategi: Steder i forandring.

Jeg er et barn af landet, men også et barn af verden. Det vil sige jeg har boet i Horne og Ruds Vedby, Lusaka og Maracaibo – men aldrig i København.

Jeg står for centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling. Derudover har jeg ansvaret for eksterne relationer til regionale, nationale og internationale myndigheder, forskningsråd og organisationer. Endvidere projektgenerering, repræsentation og netværk.

Seneste 3 projekter
2022, 2023 Viden & innovation Bornholm Erhvervsudvikling Grøn Energi

Nationalt Center for Grøn Energi – Testø

CRT har analyseret potentialet i at videreudvikle Bornholm som testø for grøn energi, teknologi og innovation. 27 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse til Bornholm har gennem projektet National Center for Grøn Energi gjort det muligt at undersøge mulighederne for at gøre øen til nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed […]...

Anne Thomas, Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche, Anders Hedetoft, Josias Lindahl, Andreas Skriver Hansen
Bornholms Regionskommune, Danmarks Tekniske Universitet, Gate 21
Læs mere
2021 Turisme

Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien

Projektet er del 3 af projektet TURISMEUDVIKLING I NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. Visionen for det overordnede projekt har været at skabe en kommerciel infrastruktur i, men i særdeleshed omkring nationalparken, der kan fremme og optimere gæsternes samlede oplevelse samt fremme erhvervsudvikling og jobvækst. Der findes ikke nogen samlet opgørelse af, hvad nationalparkerne har betydet for lokalområderne, […]...

Anne Thomas, Anders Hedetoft, Josias Lindahl
VisitNordsjælland
Læs mere
2020 Turisme bæredygtig bæredygtig turisme miljø turisme turismeerhvervet

Bæredygtig turisme

I projektet vil ansøger prøve at besvare spørgsmålet om, hvordan destinationsselskaber i Danmark strategisk kan arbejde med en udviklingsstrategi for turismeerhvervet, der fremmer samarbejde og måler effekten af en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig stedsudvikling i landdistrikterne....

Anne Thomas, Jonathan Lindahl, Jesper Manniche, Rikke Brandt Broegaard
Center for Landdistriktsforskning, Dansk Kyst- og Naturturisme, Danske Destinationer, Landdistriktspuljen (MBBL), Nordregio, VisitDenmark
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Anne Thomas

Nationalparker giver flere endagsturister

Potentialet af Nationalpark Kongernes Nordsjælland hænger i høj grad sammen med muligheden for at tiltrække endagsturister. Omregnet vil de fem omgivende kommuner i Nordsjælland kunne forvente en årlig bruttotilvækst på 33 millioner kroner på baggrund af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.  

Anne Thomas, Anders Hedetoft, Josias Lindahl

Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien

Analyse og opstilling af modelapparat, der kan estimere Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien. Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan forvente en årlig bruttotilvækst på 33 millioner kroner ved en øgning på cirka 25 % i de danske endagsturister. Men det kræver, at der arbejdes aktivt med aktiviteter i Nationalparken.

Jonathan Lindahl, Jesper Manniche, Anne Thomas

Prototype af Bæredygtigt Turismeregnskab

I projektet ”Bæredygtig Turisme” blev udviklet en prototype af et bæredygtighedsregnskab til brug for danske destinationers udvikling af bæredygtig turisme og  landdistrikter. Excel-arket indeholder (1) en beskrivelse af de inkluderede indikatorer (2) destinationernes værdier på indikatorområderne (3) en interaktiv figur, hvor destinationerne kan sammenlignes, samt (4) en måde at sammenveje indikatorerne til én samlet bæredygtighedsscore.