Medarbejdere

Anne Thomas

Direktør, Bornholm,ledelse

Centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling.

Sådan beskriver Anne sit arbejde

Jeg har i hele min karriere bevæget mig i krydsfeltet af forskning, innovation og erhvervs- og regionsudvikling. Brancherne har været alt fra energi og fremstillingsindustri til mode, turisme og musikindustri. Samfund og erhverv i omstilling har været kodeordene. Eller som CRT kalder det i sin strategi: Steder i forandring.

Jeg er et barn af landet, men også et barn af verden. Det vil sige jeg har boet i Horne og Ruds Vedby, Lusaka og Maracaibo – men aldrig i København.

Jeg står for centrets daglige ledelse, strategi og bestyrelsesbetjening samt økonomistyring og personaleudvikling. Derudover har jeg ansvaret for eksterne relationer til regionale, nationale og internationale myndigheder, forskningsråd og organisationer. Endvidere projektgenerering, repræsentation og netværk.

Seneste 3 projekter
2023 Arbejdsmarked & uddannelse Arbejdsmarked Bornholm Erhvervsuddannelser Faglærte

Nationalt Center for Grøn Energi – demografi og kompetencer

CRT har analyseret Bornholms forudsætninger for at imødekomme den forventede efterspørgsel efter især faglært arbejdskraft, som Energiø Bornholm vil generere. Analysen er udført i regi af projekt Nationalt Center for Grøn Energi som et analyseinput til delprojektet 6.1. Residential College: Ny Grøn Erhvervsskole. Analysen leveres til Campus Bornholm som led i deres strategiudvikling i forbindelse […]...

Anne Thomas, Andreas Skriver Hansen, Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Nationalt Center for Grøn Energi – demografi og kompetencer
Bornholms Regionskommune, Campus Bornholm, Danmarks Tekniske Universitet
Læs mere
2022, 2023 Viden & innovation Bornholm Erhvervsudvikling Grøn Energi

Nationalt Center for Grøn Energi – Testø

CRT har analyseret potentialet i at videreudvikle Bornholm som testø for grøn energi, teknologi og innovation. 27 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse til Bornholm har gennem projektet National Center for Grøn Energi gjort det muligt at undersøge mulighederne for at gøre øen til nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed […]...

Anne Thomas, Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche, Anders Hedetoft, Josias Lindahl, Andreas Skriver Hansen
Bornholms Regionskommune, Danmarks Tekniske Universitet, Gate 21
Læs mere
2021 Turisme

Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien

Projektet er del 3 af projektet TURISMEUDVIKLING I NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. Visionen for det overordnede projekt har været at skabe en kommerciel infrastruktur i, men i særdeleshed omkring nationalparken, der kan fremme og optimere gæsternes samlede oplevelse samt fremme erhvervsudvikling og jobvækst. Der findes ikke nogen samlet opgørelse af, hvad nationalparkerne har betydet for lokalområderne, […]...

Anne Thomas, Anders Hedetoft, Josias Lindahl
VisitNordsjælland
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Gitte Hvidkær Marschner, Anne Thomas

Hvor mange hjerter banker – sådan kan translokale fællesskaber skabe udvikling i lokalsamfund

Hvordan er deltidsbefolkningen på fire danske øer med til at udvikle og holde lokalsamfundet levende? Publikationen undersøger samspillet mellem fastboende og den deltidsbefolkning, der aktivt engagerer sig i lokalområdet, tilvalgsbeboerne. Hvordan kan lokalsamfund engagere tilvalgsbeboere? Hvad skal man være opmærksom på? Publikationen er målrettet foreninger og beslutningstagere i lokalsamfund, som ønsker at engagere deltidsbefolkningen.

Gitte Hvidkær Marschner, Anne Thomas

Hvor mange hjerter banker – hvordan translokale fællesskaber mellem fastboende og tilvalgsbeboere på Ærø, Samsø, Bornholm og Christiansø skaber udvikling i lokalsamfund

Med afsæt i erfaringer fra Ærø, Samsø, Bornholm og Christiansø belyser rapporten, hvordan translokale fællesskaber udvikler og holder lokalsamfundene levende. Den undersøger samspillet mellem fastboende og den deltidsbefolkning, der aktivt ønsker at engagere sig i lokalområdet, tilvalgsbeboerne. Hvad kan lokalområderne gøre for at engagere tilvalgsbeboere? Hvilke erfaringer er der? Hvad skal man være opmærksom på?

Anne Thomas

Nationalparker giver flere endagsturister

Potentialet af Nationalpark Kongernes Nordsjælland hænger i høj grad sammen med muligheden for at tiltrække endagsturister. Omregnet vil de fem omgivende kommuner i Nordsjælland kunne forvente en årlig bruttotilvækst på 33 millioner kroner på baggrund af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.