Medarbejdere

Jonathan Lindahl

Specialkonsulent, København,forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning i regional turisme- og miljøøkonomi.

Sådan beskriver Jonathan sit arbejde

Jeg har en baggrund som økonom fra Københavns Universitet og har en stor interesse for at arbejde med makroøkonomisk modellering. Jeg bliver inspireret af nye udfordringer og kan lide at arbejde i et dynamisk arbejdsmiljø. Jeg har mange akademiske interesser inden for økonomi såsom regionaløkonomi, turismeøkonomi samt miljø- og ressourceøkonomi.

Seneste 3 projekter
2020 Turisme bæredygtig bæredygtig turisme miljø turisme turismeerhvervet

Bæredygtig turisme

I projektet vil ansøger prøve at besvare spørgsmålet om, hvordan destinationsselskaber i Danmark strategisk kan arbejde med en udviklingsstrategi for turismeerhvervet, der fremmer samarbejde og måler effekten af en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig stedsudvikling i landdistrikterne....

Anne Thomas, Jonathan Lindahl, Jesper Manniche, Rikke Brandt Broegaard
Center for Landdistriktsforskning, Dansk Kyst- og Naturturisme, Danske Destinationer, Landdistriktspuljen (MBBL), Nordregio, VisitDenmark
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Igangværende

Udvikling af Den Regionaløkonomiske Model for Miljø, SAM-K/LINE®_RSEEA19

I juli 2019 startede CRT’s Modelteam et nyt projekt: ”Udvikling af Den Regionaløkonomiske Model for Miljø, SAM-K/LINE®_RSEEA19”, finansieret af Region Syddanmark. Formålet med modellen er at udvikle et analyse- og overvågningsredskab for regioner og andre beslutningstagere om CO2-aftrykket i lokaløkonomien og samfundet. Der er igangværende politiske og videnskabelige debatter om forurening fra de økonomiske aktiviteter […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Jonathan Lindahl, Privat: Irena Stefaniak
Region Syddanmark
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Afsluttet

Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Erhvervsuddannelserne har i de seneste år mødt stor samfundsmæssig og politisk opmærksomhed. Det skyldes først og fremmest en erkendelse af, at der vil mangle faglært arbejdskraft i en nær fremtid. Manglen på faglært arbejdskraft skyldes en kombination af, at mange ældre faglærte forlader arbejdsmarkedet og at der udklækkes for få nyuddannede. Der har derfor været […]...

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jens Clausen, Jonathan Lindahl
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Jonathan Lindahl, Jesper Manniche, Anne Thomas

Prototype af Bæredygtigt Turismeregnskab

I projektet ”Bæredygtig Turisme” blev udviklet en prototype af et bæredygtighedsregnskab til brug for danske destinationers udvikling af bæredygtig turisme og  landdistrikter. Excel-arket indeholder (1) en beskrivelse af de inkluderede indikatorer (2) destinationernes værdier på indikatorområderne (3) en interaktiv figur, hvor destinationerne kan sammenlignes, samt (4) en måde at sammenveje indikatorerne til én samlet bæredygtighedsscore.

Jonathan Lindahl, Anne Thomas, Jesper Manniche

BÆREDYGTIGT TURISMEREGNSKAB – oplæg til egnede indikatorer

Notatet er et resultat af projektet ”Bæredygtig Turisme”, som bestod i at udvikle et indikatorsystem og bæredygtighedsværktøj til danske turismedestinationer, som kan bruges til at udvikle både turismen og bæredygtige landdistrikter. Notatet gennemgår de indikatorer, som projektets partnergruppe anbefaler inkluderet og foreslår afslutningsvist nogle områder, hvor bæredygtighedsregnskabet med fordel kan udvikles i fremtiden.

Jonathan Lindahl

En beregning af turisternes Co2-aftryk

Notatet er et resultat af projektet ”Bæredygtig Turisme”, som bestod i at udvikle et indikatorsystem og bæredygtighedsværktøj til danske turismedestinationer, som kan bruges til at udvikle både turismen og bæredygtige landdistrikter. Notatet beskriver den metode, CRT har udviklet for at imødekomme danske turismedestinationers målebehov for turisters og turismeerhvervets samlede CO2-emissioner.