Medarbejdere

Jonathan Lindahl

Specialkonsulent, København,forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning i regional turisme- og miljøøkonomi.

Sådan beskriver Jonathan sit arbejde

Jeg har en baggrund som økonom fra Københavns Universitet og har en stor interesse for at arbejde med makroøkonomisk modellering. Jeg bliver inspireret af nye udfordringer og kan lide at arbejde i et dynamisk arbejdsmiljø. Jeg har mange akademiske interesser inden for økonomi såsom regionaløkonomi, turismeøkonomi samt miljø- og ressourceøkonomi.

Seneste 3 projekter
2023 Erhvervsanalyser, Netværk & lokalsamfund

Fiskeriets regionaløkonomiske betydning

CRT har på initiativ fra Fødevareministeriet opgjort den samfundsøkonomiske betydning af fiskeriet. Ved opstilling af fiskeriets direkte betydning er der taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks regionaliserede nationalregnskab samt regnskabsstatistikken for fiskeriets andel af engros- og detailhandel. For beregning af fiskeriets afledte betydning bruges CRT’s regionaløkonomiske model SAM-K/LINE ®. Projektets resultater indgår som del af materialet […]...

Anders Hedetoft, Jonathan Lindahl, Josias Lindahl
Miljø- og Fødevareministeriet
Læs mere
2020 Turisme bæredygtig bæredygtig turisme miljø turisme turismeerhvervet

Bæredygtig turisme

I projektet vil ansøger prøve at besvare spørgsmålet om, hvordan destinationsselskaber i Danmark strategisk kan arbejde med en udviklingsstrategi for turismeerhvervet, der fremmer samarbejde og måler effekten af en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig stedsudvikling i landdistrikterne....

Anne Thomas, Jonathan Lindahl, Jesper Manniche, Rikke Brandt Broegaard
Center for Landdistriktsforskning, Dansk Kyst- og Naturturisme, Danske Destinationer, Landdistriktspuljen (MBBL), Nordregio, VisitDenmark
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Igangværende

Udvikling af Den Regionaløkonomiske Model for Miljø, SAM-K/LINE®_RSEEA19

I juli 2019 startede CRT’s Modelteam et nyt projekt: ”Udvikling af Den Regionaløkonomiske Model for Miljø, SAM-K/LINE®_RSEEA19”, finansieret af Region Syddanmark. Formålet med modellen er at udvikle et analyse- og overvågningsredskab for regioner og andre beslutningstagere om CO2-aftrykket i lokaløkonomien og samfundet. Der er igangværende politiske og videnskabelige debatter om forurening fra de økonomiske aktiviteter […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Jonathan Lindahl, Privat: Irena Stefaniak
Region Syddanmark
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Anders Hedetoft, Jonathan Lindahl, Josias Lindahl

Fiskeriets regionaløkonomiske betydning

Formålet er at kortlægge den samlede fiskerisektors direkte og afledte betydning for produktionsværdi, værditilvækst, beskæftigelse og skatteprovenu i forskellige områder af landet. På geografisk niveau er analysen i videst muligt omfang udarbejdet på landsdelsniveau. På brancheniveau er fiskerisektoren opdelt i fiskeri, fiskeindustri, engroshandel samt detailhandel. Endvidere er fiskeriets betydning for turismen estimeret.

Jonathan Lindahl, Jesper Manniche, Anne Thomas

Prototype af Bæredygtigt Turismeregnskab

I projektet ”Bæredygtig Turisme” blev udviklet en prototype af et bæredygtighedsregnskab til brug for danske destinationers udvikling af bæredygtig turisme og  landdistrikter. Excel-arket indeholder (1) en beskrivelse af de inkluderede indikatorer (2) destinationernes værdier på indikatorområderne (3) en interaktiv figur, hvor destinationerne kan sammenlignes, samt (4) en måde at sammenveje indikatorerne til én samlet bæredygtighedsscore.

Jonathan Lindahl, Anne Thomas, Jesper Manniche

BÆREDYGTIGT TURISMEREGNSKAB – oplæg til egnede indikatorer

Notatet er et resultat af projektet ”Bæredygtig Turisme”, som bestod i at udvikle et indikatorsystem og bæredygtighedsværktøj til danske turismedestinationer, som kan bruges til at udvikle både turismen og bæredygtige landdistrikter. Notatet gennemgår de indikatorer, som projektets partnergruppe anbefaler inkluderet og foreslår afslutningsvist nogle områder, hvor bæredygtighedsregnskabet med fordel kan udvikles i fremtiden.