Biking South Baltic! – Resultater fra cykelturistundersøgelse

Biking South Baltic! – Resultater fra cykelturistundersøgelse

Projektet “Biking South Baltic!” omfatter blandt andet en spørgeskemaundersøgelse blandt cykelturister. Undersøgelsens resultater gennemgås i denne rapport og baserer sig på i alt 2.285 besvarelser fra fem regioner eller landsdele I tre forskellige lande: Pommern, Polen (506), Vestpommern, Polen (400), Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland (322), Bornholm, DK (455) og sydlige dele af det øvrige Danmark (602). Mange forskellige aspekter af cykelturisme belyses i rapporten, herunder demografiske karakteristika, overnatningsformer, cykelaktiviteten, andre relaterede aktiviteter og døgnforbrug blandt cykelturisterne.

Carl Henrik Marcussen

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Analyser baseret på bl.a. survey-datasæt og registerdata inden for turisme og andre felter.

Mere fra samme projekt

Marcussen, C.H.: Spending patterns among bicycle tourists in the South Baltic area. Præsenteret ved 28th Nordic symposium on Hospitality and Tourism Research, Roskilde Universitet d. 24. oktober 2019.

Marcussen, C.H.: Selected results - Biking South Baltic: Bicycle survey results 2018. Præsenteret ved konference i Gdańsk ved The Office of the Marshal of Pomerania, 8. oktober 2019.

Marcussen, C.H.: Biking South Baltic Bicycle - monitoring 2018. Notat udgivet i maj 2019.

Marcussen, C.H.: Surveys in bicycle tourism – how to collect and analyze the data. Præsenteret ved konference i Gdańsk, The Office of the Marshal of Pomerania, 28. februar 2017.