Den kommunale landdistriktsindsats

Den kommunale landdistriktsindsats

Projektperiode: juli 2019 – maj 2020.

Projektets formål er kortlægge den kommunale landdistriktsindsats her 12 år efter kommunalreformens ikrafttrædelse.

Hvorledes har de enkelte kommuner valgt at tilrettelægge deres landdistriktsindsats og deres samarbejde med lokalsamfundene? Og hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige måder, hvorpå denne indsats organiseres?

Hensigten er at opsamle og videreformidle gode og dårlige erfaringer med samarbejdet mellem kommune og lokalsamfund samt at opstille nogle anbefalinger og redskaber, som kommunerne kan anvende i deres fremtidige arbejde for at sikre gode og levedygtige lokalsamfund.

Projektet finansieres med hjælp fra Laniddistriktspuljen.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Forskning og analyse inden for landdistriktsudvikling, bæredygtighed, netværk, innovation og iværksætteri, borgerinddragelse og naturressourceforvaltning.

Mere fra samme projekt