Nordic fisheries at a cross-road

Gå til nyhedsoversigten

Nordic fisheries at a cross-road

Forfattere: Johan Hultman, Emil Bæk Holland, Filippa Säwe, Salmi Pekka, Jesper Manniche og Jeppe Høst.

I denne rapport undersøger vi potentialerne for en differentieret tilgang til udvikling af nordisk fiskeri. Det vil sige en tilgang, der tager højde for forskellige udviklingslogikker, der sætter nye udviklingsmål – særligt for små og kystnære fiskere. De nye udviklingsmål skal ses som en udvidelse af de allerede eksisterende udviklingsstrategier, hvor fokus er på effektivitet, volumen og standardisering. Denne rapport undersøger i stedet tilgange, der fokuserer på tværsektoriel innovation, unikke produktkvaliteter og specialisering.

Rapporten er på engelsk og udgivet af Nordisk Ministerråd.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere