Medarbejdere

Øvrige

Øvrige, Bornholm, København,forskning & analyse

Tlf -
Mobil -
Mail -
Seneste 3 projekter
2020 Turisme Development Nordic Region Rural tourism Sustainable tourism

Rural Tourism in the Nordic Region: Pan-Nordic analysis of regional tourism strategies for rural areas.

This project looks at the challenges facing the development of a more sustainable rural tourism in the Nordic regions. Our key interest is understanding the degree to which regional tourism strategies are used by the tourism actors, policy makers and local communities as tools to balance positive economic and social development in rural areas with […]...

Rikke Brandt Broegaard, Nino Javakhishvili-Larsen, Jie Zhang, Øvrige
Nordregio
Læs mere
2020 Landbrug og lokale værdikæder Landbrug lokale værdikæder

Landbrug og lokale værdikæder

Landbruget og lokale værdikæder – hvordan bidrager nye ejerskabsformer og forretningsmodeller i landbruget til landsbyernes trivsel?...

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft, Øvrige
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2019 Arbejdsmarked & uddannelse Igangværende

SAM-K/LINE®_RHSA: Regional Economic Model for Healthcare and Labour Market

Forfattere: Laura Virtanen og Nino Javakhishvili. Centre for Regional and Tourism Research, in collaboration with Centre HR of The Capital Region of Denmark developed Regional Healthcare Satellite Accounting (RHSA) for Danish healthcare sector and labour market of healthcare professionals. RHSA is an economic extension for Regional Economic Model, SAM-K/LINE® that is developed, owned and operated […]...

Nino Javakhishvili-Larsen, Jens Clausen, Øvrige
Region Hovedstaden
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Øvrige

Lokal jordbrugsfond: Yduns Have, Samsø. Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 4

Hvordan bidrager nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget til landsbyers trivsel? Det er hovedspørgsmålet i projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”. Dette case-notat beskriver og analyserer stedseffekterne af at en lokal jordbrugsfond, SamsØkologisk, har købt en lille økologisk gård på Samsø og forpagtet den ud til et ungt, tilflyttet forpagter-par.

Øvrige

Pensionsselskab: ’AP-gården’, Jystrup. Stedseffekter af nye ejerformer i landbruget? Case-notat 2

Hvordan bidrager nye ejerformer og investeringsrationaler i landbruget til landsbyers trivsel? Det er hovedspørgsmålet i projektet ”Landbruget og lokale værdikæder”. Dette case-notat beskriver og analyserer stedseffekterne af en dansk institutionel investor,  AP-Pension, har købt en stor gård med kvæg ved Jystrup og forpagtet den ud til en ung, lokal landmand i slægt med tidligere ejer.

Rikke Brandt Broegaard, Anders Hedetoft, Øvrige

Landbruget og lokale værdikæder – hvordan bidrager nye ejerskabsformer og forretningsmodeller i landbruget til landsbyernes trivsel?

Et nyt litteraturstudium fra Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) bekræfter, at der er en ny tendens til øget fjerneje og nye investeringsformer i landbruget i hele Europa. Flere internationale forskere vurderer, at tendensen kan få stor betydning for lokalområders udvikling, men der mangler undersøgelser på området. Hverken på nationalt eller EU-plan er der et overblik over udviklingen og dens lokale effekter.