Tilvalgsbeboere er en overset ressource i landdistrikterne

Gå til nyhedsoversigten

Tilvalgsbeboere er en overset ressource i landdistrikterne

Januar 2019

Hos CRT har vi netop afsluttet et forskningsprojekt, hvor vi sætter fokus på tilvalgsbeboere i landdistrikter. Det er mennesker, der ikke bor fast i landdistrikterne, og ikke har planer om at flytte dertil, men som føler så stor tilknytning til stedet, at de vælger at engagere sig i lokale udviklingsprojekter. Det kan for eksempel dreje sig om at investere i et lokalt firma, om at arrangere en festival eller en sportsevent, om at støtte udvikling af et lokalt museum, at skabe eller være medlem af en forening for bæredygtig landbrugsproduktion eller støtte udviklingen af lokale fødevarer eller kunsthåndværk.

Der er mange eksempler på tilvalgsbeboere, der vælger at investere deres tid, energi, penge, netværk, viden samt deres sociale, økonomiske og kulturelle kapital, så lokale projekter på steder, hvor de ikke bor, kan lykkes. Dermed er de ikke blot forbrugere af landdistrikternes kvaliteter og produkter, men de er medproducenter af stederne. Deres engagement er drevet af en række individuelle faktorer, men anledningen, til at de gør det, sker i et fællesskab.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere