Evaluering: Håndholdt tilflytterservice virker

Gå til nyhedsoversigten

Evaluering: Håndholdt tilflytterservice virker

En håndholdt og personlig service har stor betydning for tilflyttere, fordi de kan få svar på deres spørgsmål og ofte også får meget konkret og direkte hjælp til at skaffe et nyt job eller en ny bolig. Det viser en evaluering, som CRT har lavet for Business Center Bornholm, og som kan inspirere andre kommuners arbejde med tilflytning.

Anne Thomas, der er direktør på CRT, uddyber:

Det ser ud til, at den håndholdte service, som Business Center Bornholm (BCB) står for, har et særligt tag i lønmodtagerne og de selvstændige, og at det fungerer godt med en erhvervsorienteret tilflytterservice. Det, at få et job, før man flytter, er helt afgørende for tilflytterne.

Det viser sig også, at netværk er afgørende for ny-tilflytterne. Derfor anbefaler CRT, at der fokuseres endnu mere på at hjælpe tilflytterne ind i lokale netværk.

Tilflytterne udtaler stor interesse, evne og vilje til selv at etablere et karriereforløb og de efterspørger netværk til deres egen karriereudvikling – så det lokale netværk må simpelthen ikke mangle, pointerer Anne Thomas.

Særligt viser undersøgelsen, at Tilflytterservice har kontakt med mange i sundheds- og undervisningssektoren. Det er områder, hvor det traditionelt er svært at skaffe medarbejdere, så her er Tilflytterservice også med til at løse problemstillingen omkring mangel på arbejdskraft indenfor sundhedssektoren.

Mange af dem, som har benyttet sig af Tilflytterservicen, er også børnefamilier.

Det er en stor styrke, at Tilflytterservicen på Bornholm har godt fat i netop børnefamilierne. De er generelt svære at flytte på, fordi der er mange ting som job, pasning og bolig der skal gå op, før familien flytter til en ny landsdel. Derfor har den håndholdte model givetvis også haft stor betydning for lige præcis dem, siger Anne Thomas.

Hvis en håndholdt tilflytterservice kan være med til at skaffe økonomisk stærke tilflyttere, kan det være en god investering for kommunen, fordi det giver en bedre demografi og skaber øget efterspørgsel efter videnjobs og samtidig vil nogle af iværksætterne måske skabe flere nye jobs.

Derfor er en af vores anbefalinger fra Bornholm, at man med fordel kan gå i dialog med virksomheder om at ansætte flere akademikere. Vi ved jo fra andre undersøgelser, at ansætter man en akademiker, skaber det vækst i virksomheden og flere jobs, så det vil være en win-win situation.

Kort om evalueringen

Analysen sammenligner de tilflytter-familier, der har været i kontakt med Tilflytterservices håndholdte initiativer hos Business Center Bornholm med øvrige familier, der flytter til Bornholm.

Det er Business Center Bornholm (BCB), der har bedt Center for Regional- og Turismeforskning om at gennemføre evalueringen af BCBs særlige tilflytterservice. Analysen belyser en målbar effekt af Tilflytterservice.

Hele evalueringen kan læses her: https://crt.dk/wp-content/uploads/Effektanalyse-af-tilflyttereffekt_30032020.pdf

Yderligere oplysninger fås hos:

Anne Thomas, direktør, mobil 30 85 51 88

Lene Havtorn Larsen, seniorkonsulent, mobil 30 85 51 78

Fakta om evalueringen

Hele 272 børnefamilier er siden 2017 flyttet til Bornholm efter vejledning fra Tilflytterservice. Siden Tilflytterservice blev etableret i 2016, har de vejledt mere end 2.200 personer der, efterfølgende, har valgt at flytte til Bornholm.

Tilflytterservice på Bornholm har særligt haft kontakt med:

  • Flere par med børn
  • Flere nytilflyttede 20-39 årige
  • Flere 40-69 årige
  • Flere med videregående uddannelse
  • Flere inden for sundhed og undervisning
  • Flere selvstændige og lønmodtagere
  • Færre uden for arbejdsstyrken

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere