Ny rapport guider små og mellemstore turismevirksomheder til at blive cirkulære og mere innovative

Gå til nyhedsoversigten

Ny rapport guider små og mellemstore turismevirksomheder til at blive cirkulære og mere innovative

Oktober 2017

Vi kender alle den traditionelle, lineære økonomi. Den, hvor vi producerer, forbruger og smider ud, tærer på jordens knappe naturressourcer og efterlader affald i uhyggelige mængder. En økonomi, vi for længst har anerkendt, vi bør arbejde os væk fra.

Så er der den bæredygtige økonomi, hvor målet er at udnytte de knappe ressourcer langt mere effektivt og opnå ”grøn vækst” gennem ressourcebesparende teknologier i enkeltstående led fra produktion til forbrug. Det er smart, vi får delvist genbrugt, men har stadig en del affald tilovers, selvom vi producerer og forbruger bæredygtigt.

Vores endelige destination, og der hvor vi for alvor kan gøre en forskel, er den cirkulære økonomi. Den gør op med den lineære og ikke-bæredygtige anvendelse af ressourcerne og tager samtidig skridtet videre end den bæredygtige økonomi.

I den cirkulære økonomi er produktions- og forbrugsprocesser fra start designet, så enhver ressource, der indgår i processen er gennemtænkt og planlagt til genanvendelse. Det gælder i alle led af produktion, distribution og forbrug. Intet må gå til spilde, og alt skal gentænkes som en ressource, der kan bruges et andet sted.

Den cirkulære økonomi har især vundet indpas inden for industri, fødevareproduktion samt bygge- og anlægsbranchen. EU-projektet CIRTOINNO sigter nu mod at klæde turismebranchen godt på til også at tage den cirkulære økonomi til sig. Gennem nye forretningsmodeller og cirkulære løsninger kan turismeaktører øge deres innovationsevne og samtidig være en del af omstillingen mod et cirkulært samfund, hvor restprodukter for nogen er affald, men for andre en ressource.

Ny rapport målrettet turismebranchen viser vej

En ny rapport fra CIRTOINNO-projektet ligger nu klar til turismeaktørerne. Her kan de få aktuel viden om cirkulær økonomi målrettet turismebranchen. En branche, hvis ressourceforbrug er en paradoksal størrelse, idet den på den ene side er kendt for ikke at være bæredygtig, f.eks. i forhold til udledning af CO2 i forbindelse med flyvning, ligesom mange turister kaster hverdagens mådehold overbord og under sig selv den luksus at forbruge mere under ferien.

På den anden side ligger der i turismens gæstfrihed og servicekoncept, at gæsterne er afhængige af værten på en lang række basale områder – primært mad og overnatning. Præcis derfor har turismebranchen potentiale for at tilbyde gæsterne bæredygtige ophold, der introducerer cirkulære løsningsmodeller baseret på nye teknologier og nye forretningsmodeller.

Små turismevirksomheder kan også være med

De små og mellemstore turismevirksomheder kan have svært ved at konkurrere med de store hotelkæder, der ved hjælp af større kapitaltilgang og innovationskapacitet er de første til at udvikle og udbyde nye cirkulære turismetilbud. Rapporten viser dog også, at selv små og mellemstore turismevirksomheder, såsom familiedrevne hoteller og restauranter, sagtens kan være med i udviklingen af cirkulære forretningsformer gennem partnerskaber med andre aktører, herunder en række deleøkonomiske platforme.

Konkrete forslag til nye forretningsmodeller og cirkulære løsninger

Typiske cirkulære forretningsmodeller i turismen kan være at leje frem for at eje diverse apparater til kontor, køkken mv. og hvor producenterne tager sine produkter tilbage og genfremstiller dem. En anden typisk cirkulær forretningsmodel er at bruge deleplatforme, der sørger for hurtig og målrettet genanvendelse af alle typer af ressourcer.

Derudover kan turismebranchen f.eks. implementere idéer som disse:

  • Sælge overskydende tilberedt mad i hotellets restauration til studerende og andre i nabolaget via en deleplatform.
  • Indgå forretningsaftaler med vaskerivirksomheder, der arbejder med ”greywater”-teknologi (dvs. genbrug af vand).
  • Indgå abonnementsmodeller med virksomheder, der udlejer deres elektronik og hårde hvidevarer, så alle produkter kan genanvendes.
  • Købe og sælge al inventar, f.eks. madrasser og møbler, via genanvendelsesplatforme.
  • Droppe buffeten i restauranten og kun lave mad på bestilling.

Teoretisk forståelse af, hvordan cirkulære løsninger udfordrer det lineære system

Foruden praksisrelaterede analyser af muligheder for cirkulære løsninger i turismesektoren, indeholder rapporten også mere teoretiske og konceptuelle analyser af den cirkulære økonomi og af de økonomiske og sociale dynamikker, hvorigennem cirkulære løsninger udvikles og udfordrer det bestående lineære økonomiske system.

EU-projektet CIRTOINNO
Rapporten “Destination: A Circular Tourism Economy – a handbook for transitioning toward a circular economy within the tourism and hospitality sectors in the South Baltic Region” er udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning i regi af innovationsprojektet CIRTOINNO, som er støttet af EU Interreg South Baltic-programmet.

Foruden Center for Regional- og Turismeforskning på Bornholm er projektpartnerne:

  • Pomerania Development Agency (Polen) – ledende partner
  • Klaipeda Chamber of Commerce, Industry and Crafts (Litauen)
  • Public Institution Strategic Self-Management Institute (Klaipeda/Litauen)
  • Energy Agency for Southeast (Kronoberg/Sverige)
  • Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences (Pommern/Polen)

Læs mere om projekt CIRTOINNO: http://cirtoinno.eu/

Få yderligere information om rapporten ved at kontakte projektleder og seniorforsker Jesper Mannichejesper@crt.dk, tlf.: 56 44 00 23 // 30 85 51 75, crt.dk.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere