Regionale perspektiver

på turisme, udvikling og økonomi

Viden, samfundsøkonomiske analyser og
forskning om og for regioner,
kommuner og virksomheder i danske
yderområder

Læs mere
Seneste
  • Fremskrivningsnotat REA2020 – Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA

  • Forskelle og ligheder mellem AEs og CRTs arbejdsmarkedsfremskrivninger

  • SAM-K/LINE og REA-modellen

  • Faglært er fedt – Den gode praktikplads

  • Landbruget og lokale værdikæder – hvordan bidrager nye ejerskabsformer og forretningsmodeller i landbruget til landsbyernes trivsel?

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende Videnscaféer

2021

Læs mere