Nyt projekt skal være med til at sikre det fulde udbytte af international anerkendelse

Gå til nyhedsoversigten

Nyt projekt skal være med til at sikre det fulde udbytte af international anerkendelse

April 2018

Foto: ACAB
Kunstner: 
Maj-Britt Zelmer Olsen

Som den første region i Europa og den eneste ø i verden er Bornholm i efteråret 2017 udnævnt til ”World Craft Region”. Dels på grund af det meget høje kvalitetsniveau blandt øens kunsthåndværkere og deres imponerende organisering, og dels den store tæthed og diversitet i udøvende kunsthåndværkere inden for mange forskellige materialer og metoder. Derudover lagde juryen vægt på øens alsidige kultur- og uddannelsesinstitutioner, der spiller en rolle for kunsthåndværket og formidlingen heraf.

Tildelingen af WCR-titlen en unik mulighed for at positionere Bornholm som Europas kreative ø, hvilket selvsagt er et potentiale for destinationsbranding. Juryen fremhævede betydningen af kunsthåndværkets kvalitet og udbredelse på Bornholm for øens turismesektor. Den anbefalede, at den økonomiske betydning heraf blev målt og evalueret, bl.a. for at kunne guide fremtidige strategiske investeringer i kunsthåndværkersektoren på en måde, så det kommer hele øen til gode.

Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) og Arts & Crafts Association Bornholm (ACAB) går i samarbejde med Destination Bornholm i gang med at undersøge, hvordan Bornholm kan få gavn af den nye titel. CRT har netop fået tilsagn fra Bornholms Brands Turismepulje om midler til projektet.

”Det er enestående, at Bornholm har fået denne titel. Og nu giver Bornholms Brands Turismepulje os en unik chance for at undersøge kunsthåndværkererhvervets tanker og ambitioner i forhold til at få gavn af titlen – både på kort og lidt længere sigt. Der er oplagte muligheder i det også for kulturinstitutionerne og vores mange turismevirksomheder” 

Timmi Kromann, formand for Arts & Crafts Association Bornholm

Projektet skal på baggrund af bl.a. interviews med kulturinstitutioner og turismeaktører komme med anbefalinger til, hvordan WCR-titlen kan gavne Bornholm gennem en styrkelse af kunsthåndværkersektoren og øget synliggørelse af kunsthåndværkere og kunsthåndværk i forhold til turismen. Rapporten forventes publiceret i løbet af sommeren.

ACAB hørte om titlen World Craft Region gennem sit medlemskab i den verdensomspændende kunsthåndværker organisation, World Craft Council (WCC). På opfordring fra ACAB, som havde været i dialog med forskellige central erhvervsaktører og fået støtteerklæringer, besluttede BRK at ansøge WCC om at Bornholm kunne blive optaget som World Craft Region – med succes.

Projektdeltagere og kontaktpersoner:

  • Timmi Kromann (Arts & Crafts Association Bornholm, ACAB): 
    kokolores_[at]hotmail.com – 51 51 45 99
  • Pernille Kofod Lydolph (Destination Bornholm): 
    pernille[at]bornholm.info – 56 93 03 69
  • Lene Feldthus Andersen (Center for Regional- og Turismeforskning, CRT): lfa[at]crt.dk – 30 85 51 79
  • Rikke Brandt Broegaard (Center for Regional- og Turismeforskning, CRT): rbb[at]crt.dk – 30 85 51 80

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere