PRESSEMEDDELELSE

Gå til nyhedsoversigten

PRESSEMEDDELELSE

19. april 2023

Har vi hænder nok til den grønne omstilling?

Der bliver brug for rigtig mange medarbejdere, når der både skal etableres energiøer, power2X anlæg og vindmølleparker i Danmark i de kommende år. En ny undersøgelse fra CRT indikerer, at Danmark kan komme til at mangle arbejdskraft til at realisere de store planer.

I 2020 vedtog Folketinget, at der skal etableres Energiø ved Bornholm og i Nordsøen. Det forventes at energiøen vil påvirke den lokale økonomi.

Center for Regional og Turismeforskning (CRT) har derfor foretaget en analyse af, hvordan Energiø Bornholm kan påvirke beskæftigelsen og befolkningsudviklingen på Bornholm. Dette er sket som led i social- og regionalfondsprojektet National Center for Grøn Energi.

CRT fremlægger nu dele af rapportens resultater med fokus på forventninger til befolkningsudvikling og nye job på Bornholm som følge af Energiø Bornholm.

Undersøgelsen viser, at Energiøen vil øge antallet af beskæftigede, og at der vil ske tilflytning til Bornholm, da arbejdskraften ikke i dag findes på øen.

Analyse og faglige eksperter

Andre analyser har før givet forsigtige skøn på hvilke faggrupper, der særligt kan være brug for på

Bornholm, samt en overordnet udregning af det samlede antal beskæftigede der knyttes til installationen af Energiø Bornholm, som blev vedtaget af folketinget i 2020.

Ved hjælp af Den Regionaløkonomiske Model SAM-K/LINE og på baggrund af en lang række interviews med faglige eksperter har CRT analyseret betydningen af den kommende Energiø Bornholm for beskæftigelsen specifikt på Bornholm.

De konkrete tal kan findes i vedhæftede notat.

Mangel på faglært arbejdskraft

Indenfor de brancher der bliver påvirket mest af energiø-investeringen er der tilnærmelsesvis fuld

beskæftigelse. Allerede i dag er der udfordringer med at skaffe arbejdskraft. Frem mod 2030 vil en relativ stor del af den bornholmske arbejdsstyrke gå på pension og selv uden en energiø-investering kan Bornholm forvente stor mangel på især faglært arbejdskraft.

Derfor antages, at den lokale beskæftigelse på Bornholm relateret til energiøen skal tiltrækkes fra det øvrige land og fra udlandet. Og det antages desuden, at den tilrejsende arbejdskraft medbringer partnere og børn i samme omfang som gældende for de nuværende tilflyttere.

For Bornholm som sådan, er det positivt, at energiøen kan skabe bosætning og tilflytning, hvis medarbejderne kan skaffes.

  • Men ser vi på det i et større perspektiv, så vil de mange energianlæg i landet øge konkurrencen om arbejdskraften, siger Anne Thomas, direktør i CRT.

Forgrønnelse og nye grønne stier

En afledt effekt er også, at det Bornholmske erhverv ”Forgrønnes” eller finder ”Nye Grønne Stier”.

En forgrønnelse af Bornholmsk erhverv betyder, at erhvervet vi kender i dag finder nye måder at drive deres forretning på i kølvandet af den grønne omstilling.

Nye grønne stier inkluderer helt nye erhverv der opstår ved tilflytning til erhvervspark, eller som nye forretningsmuligheder der opstår på baggrund af spildvarme, et avanceret elnet, data om elforbrug, m.m.

Det er umuligt på det nuværende grundlag at sige, hvor mange virksomheder og job, der realistisk kunne ligge i disse grønne erhvervsmuligheder. Omvendt ville det være urealistisk at forestille sig, at der ingen nye energirelaterede virksomheder vil komme til øen som følge af energiø-investeringerne.

  • Denne forgrønnelse vil jo også være aktuel mange andre steder, særligt i landdistrikterne, hvor de store anlæg tænkes opført. Også her vil der være rift om folk, ikke mindst faglærte, der kan løse opgaven, siger Anne Thomas.

Yderligere information vedrørende den samfundsøkonomiske analyse kan fås ved at kontakte:

Anders Hedetoft, Chefkonsulent: anders.hedetoft@crt.dk – 30 85 51 83

Yderligere information vedrørende Forgrønnelse og nye grønne stier kan fås ved at kontakte:

Jesper Manniche, Seniorforsker: Jesper.Manniche@crt.dk – 30 85 51 75

Yderligere information vedrørende politisk perspektivering af analysen kan fås ved at kontakte: Anne Thomas, direktør: Anne.Thomas@crt.dk – 30 85 51 88

Læs seneste notat og mere om projektet her:

https://crt.dk/project/crt-skal-udpege-potentialet-for-lokalsamfundet-i-projektet-nationalt-center-for-groen-energi/

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere