Statusanalyse: Stadig ubalance trods udflytning af statslige arbejdspladser

Gå til nyhedsoversigten

Statusanalyse: Stadig ubalance trods udflytning af statslige arbejdspladser

Juni 2017

En tilfreds Sophie Løhde (V) kunne 29. maj fortælle, at 2.162 af de planlagte 3.900 statslige arbejdspladser nu er flyttet ud i provinsen.

Det lyder umiddelbart som en god nyhed, men ser vi tallene i et større perspektiv, er nyheden faktisk knap så god for provinsen.

Bidrager staten til at skabe vækst i hele Danmark ved at sikre statslige arbejdspladser i hele landet? Kigger vi nærmere på tallene, er svaret et klart nej.

I perioden 2010-2015 har staten fjernet 3.000 statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet og samtidig oprettet 3.600 i hovedstadsområdet.

Den seneste udvikling fra 2015-2017 tegner et billede af, at statslige arbejdspladser fortsat vil forsvinde de kommende år.

Overordnet set er den statslige beskæftigelse faldet fra 2015 til 2017, ifølge dugfriske tal for lønmodtagerbeskæftigelsen. For hele landet er den faldet med 0,65% fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2017.

Opgjort i absolutte tal er den statslige beskæftigelse reduceret med 1.276 stillinger fra 2015 til 2017. 466 af disse er stillinger uden for hovedstadsområdet.

Samtidig sker der en omfattende omstilling af det statslige arbejdsmarked. Antallet af job, der besættes med ufaglært eller faglært arbejdskraft reduceres kraftigt, og samtidig øges antallet af job, der kræver en videregående uddannelse. Her er det imidlertid karakteristisk, at staten både antalsmæssig og relativt har gennemført langt større reduktioner i den ufaglærte og faglærte beskæftigelse uden for hovedstadsområdet, hvilket – indtil videre – har været med til at ophæve effekten af den statslige udflytning.

Hvis udviklingen fortsætter, hvor der gives og tages på samme tid, og (u)faglærte på sigt ikke ansættes i statslige jobs, kommer Danmark ikke i ”bedre balance, hvor det er muligt at leve, bo og arbejde i hele landet”, som regeringens målsætning lyder.

For yderligere information og udtalelser:

Anders Hedetoft

Anders Hedetoft
Chefkonsulent, ph.d. 
Center for Regional- og Turismeforskning

Tlf.: 56 44 00 32 / 30 85 51 83
Mail: andersh@crt.dk

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere