Udgivelser

.

205 udgivelser

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv/users/crt/apps/crt/public/wp-content/themes/crt-theme/functions.php on line 57

Befolkningsudvikling, scenarier for fremtiden og effekten heraf for den kommunale økonomi – beregninger for Bornholms Regionskommune

Belyser et antal udviklingsveje for Bornholms Regionskommune og beskriver de økonomiske konsekvenser heraf. Hensigten er at give en ide om, hvad der er på spil ved givne ændringer og se på størrelsesforholdene imellem dem. Ud over udviklingen i befolkning, beskæftigelse og indkomst er også beregnet de økonomiske effekter for kommunen, når der tages højde for […]

Jesper Manniche

The triple dance of knowledge combination: how knowledge bases, territorial scales and relational contexts interact in innovations

Præsentation af paper fremlagt på international conference in Organizational Learning and Knowledge Capabilities (OLKC) 2014 Conference, Oslo, April 22-24.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv/users/crt/apps/crt/public/wp-content/themes/crt-theme/functions.php on line 57

Videregående uddannelse på Bornholm – præsentation af foreløbige resultater fra analyse

Delresultater og foreløbige konklusioner fra “Analyse af rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm” gennemført for Bornholms Vækstforum. Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm, Bornholms Akademi, 23. april 2014.

Jesper Manniche

Combinatorial knowledge bases and spatial dynamics

Præsentation af paper på workshop I forbindelse med Special Issue af tidsskriftet Economic Geography, organiseret af CIRCLE/Lund Universitet, 13.-14.maj 2014.

Anders Hedetoft, Irena Stefaniak

Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm – resumé og anbefalinger

Udarbejdet som led i projektet ”Fremtid i bornholmsk byggeri”. Formålet med projektet er at tage første skridt til at vise veje til en fremtidssikret bygge- og anlægssektor på Bornholm samt at sikre udbud af relevant erhvervsfaglig uddannelse på Bornholm. Dette er et resumé af analysen, som er støttet med midler fra Bornholms Vækstforum og Den […]

Jesper Manniche

Kortlægning af dansk kystturismeforskning og samspil mellem forskning og turismeerhverv i Danmark

Præsentation på Workshop 22. maj 2014 i Styrelsen for Forskning og Innovation, København.

Jesper Manniche

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer – Nye produktions- og konsumptionsmodeller

Præsentation på Dansk Byplanlaboratorium ÅBEN LAND KONFERENCE ”Når man skal leve af landskabet”, 26. – 27. maj 2014 i Rønne.

Anders Hedetoft

Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm

Præsentation på gå-hjem møde på Campus Bornholm, 26. maj 2014 af analyseresultater fra projektet “Fremtid i bornholmsk byggeri”. Formålet med projektet har været at tage første skridt til at vise veje til en fremtidssikret bygge- og anlægssektor på Bornholm samt at sikre udbud af relevant erhvervsfaglig uddannelse på Bornholm. Projektet er støttet med midler fra […]

Jesper Manniche

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark – en statistisk kortlægning

Præsentation på møde i dansk forskernetværket ”Liv og Land”, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 4. juni 2014, København

Carl Henrik Marcussen

Review of second home literature and analysis of letting of summer houses in Denmark

Review of second home literature and analysis of letting of summer houses in Denmark