Udgivelser

.

147 udgivelser
Jie Zhang, Lene Feldthus Andersen

De samfundsøkonomiske effekter af Folkemødet på Bornholm 2014

Opgørelse over de forventede samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet 2014 både for Bornholm og Danmark som helhed. Folkemødet generer i alt en beskæftigelse svarende til 33 fuldtids årsværk på Bornholm og hele 56 årsværk for Danmark som helhed. Det skaber en bruttoværditilvækst på Bornholm på i alt 16 mio. kr. og 30 mio. kr. for Danmark […]

Carl Henrik Marcussen

Review of second home literature and analysis of letting of summer houses in Denmark

Review of second home literature and analysis of letting of summer houses in Denmark

Jesper Manniche

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark – en statistisk kortlægning

Præsentation på møde i dansk forskernetværket ”Liv og Land”, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 4. juni 2014, København

Anders Hedetoft

Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm

Præsentation på gå-hjem møde på Campus Bornholm, 26. maj 2014 af analyseresultater fra projektet “Fremtid i bornholmsk byggeri”. Formålet med projektet har været at tage første skridt til at vise veje til en fremtidssikret bygge- og anlægssektor på Bornholm samt at sikre udbud af relevant erhvervsfaglig uddannelse på Bornholm. Projektet er støttet med midler fra […]

Jesper Manniche

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer – Nye produktions- og konsumptionsmodeller

Præsentation på Dansk Byplanlaboratorium ÅBEN LAND KONFERENCE ”Når man skal leve af landskabet”, 26. – 27. maj 2014 i Rønne.

Jesper Manniche

Kortlægning af dansk kystturismeforskning og samspil mellem forskning og turismeerhverv i Danmark

Præsentation på Workshop 22. maj 2014 i Styrelsen for Forskning og Innovation, København.

Anders Hedetoft, Irena Stefaniak

Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm – resumé og anbefalinger

Udarbejdet som led i projektet ”Fremtid i bornholmsk byggeri”. Formålet med projektet er at tage første skridt til at vise veje til en fremtidssikret bygge- og anlægssektor på Bornholm samt at sikre udbud af relevant erhvervsfaglig uddannelse på Bornholm. Dette er et resumé af analysen, som er støttet med midler fra Bornholms Vækstforum og Den […]

1 13 14 15