Hvad betyder turismen for Bornholm?

Gå til nyhedsoversigten

Hvad betyder turismen for Bornholm?

Januar 2018

Bornholm er et af Danmarks mest turismeintensive områder, hvorfor turisme har stor betydning for den bornholmske samfundsøkonomi. Den seneste opgørelse, baseret på tal fra 2015*, viser, at turisterne bruger i alt 1,79 mia. kr. på Bornholm. Det giver en samlet værditilvækst (både på Bornholm og uden for Bornholm) på 1,08 mia. kr. og en samlet beskæftigelse på 1.895 personer.

Ser man udelukkende på den økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekt af den bornholmske turisme på Bornholm, skabes en bornholmsk værditilvækst på 435 mio. kr. og en bornholmsk beskæftigelse på 916 årsværk. De samlede skatteindtægter fra den bornholmske turisme beløber sig til i alt 743 mio. kr.

Den samlede bornholmske værditilvækst lå i 2015 på 8.859 mio. kr., og turismen bidrog altså med 435 mio. kr., eller 4,9% Den samlede bornholmske beskæftigelse var i 2015 på 17.203 arbejdspladser, og turismen bidrog altså med 916 arbejdspladser (5,3%).

Målt på andelen af det samlede udbud er Bornholm fortsat blandt de fem kommuner i Danmark, hvor turismen har størst betydning.

Effekten af forbruget rammer bredt, men gavner især brancher som overnatning, restauration, transport og detailhandel. En tredjedel af forbruget kan henføres til turismekarakteristiske produkter/brancher, mens resten kommer andre brancher til gode.

Antal overnatninger estimeres i 2015 til knapt tre mio. Af disse foregik knapt 1,2 mio. overnatninger hos venner/familie og i eget/lånt feriehus m.m. Det er værd at lægge mærke til omfanget af overnatninger hos venner/familie samt eget/lånt feriehus. Selvom disse overnatningsformer er usynlige i mange økonomiopgørelser, står disse turister faktisk for 28% af det samlede turismeforbrug på Bornholm.

*Forskellen mellem referenceår (2015) og udgivelsesår (2018) skyldes tidskrævende indsamling og bearbejdning af data og nødvendig koordination med nationalregnskabet. Læs mere i notatets metodeafsnit.

For yderligere information og udtalelser

Anders Hedetoft, chefkonsulent 
E-mail: ahe@crt.dk – tlf.: 56 44 11 44

Center for Regional- og Turismeforskning og VisitDenmark beregner hvert år turismens betydning i Danmark efter en internationalt anerkendt økonomisk model (Turismesatellitregnskab – TSA). Med et satellitregnskab for turisme er det muligt at beregne de afledte effekter af turismen på lokalt niveau. Da CRT er særligt knyttet til Bornholm, laver vi hvert år et lokalt regnskab for øen.

NYHEDS- BREV

Bliv opdateret

Videns café

Fire gange årligt afholder vi en videnscafé hvor særligt inviterede oplægsholdere formidler deres viden.

Kommende videnscaféer

2024

Læs mere