Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Landdistrikternes adgang til faglært arbejdskraft

Erhvervsuddannelserne har i de seneste år mødt stor samfundsmæssig og politisk opmærksomhed. Det skyldes først og fremmest en erkendelse af, at der vil mangle faglært arbejdskraft i en nær fremtid. Manglen på faglært arbejdskraft skyldes en kombination af, at mange ældre faglærte forlader arbejdsmarkedet og at der udklækkes for få nyuddannede. Der har derfor været meget fokus på at øge søgningen til, samt sikre større gennemførelse på, erhvervsuddannelserne.

Med denne publikation ønsker Center for Regional- og Turismeforskning at sætte fokus på de geografiske aspekter ved erhvervsuddannelserne og ved de aktuelle udfordringer med at sikre de forskellige dele af landet adgang til faglært arbejdskraft.

Publikationen søger især at svare på, hvad tilstedeværelsen af et lokalt hovedforløb og en lokal praktikplads betyder for EUD-elevernes mobilitetsmønstre, samt i det hele taget at øge vores forståelse af de mobilitetsdynamikker, der karakteriserer erhvervsuddannelsessystemet. Der er særligt fokus på hvad EUD-elevernes mobilitetsmønstre betyder for landdistrikternes evne til at producere, fastholde og tiltrække faglærte.

Undersøgelsen er finansieret af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje under puljen for forsknings- og informationsprojekter og er gennemført i perioden september 2018 til august 2019.

Det er vores håb, at både Undervisningsministeriet, arbejdsmarkedets parter og erhvervsuddannelsesinstitutionerne, der alle arbejder med løbende udvikling af erhvervsuddannelsessystemet, såvel som kommuner, regioner og erhvervsfremmeaktører, der arbejder med at sikre faglært arbejdskraft til hele landets arbejdsmarkeder, kan bruge denne viden.

I forbindelse med denne rapport udgives også en Sammenfatning som en policy brief, der udkommer i september 2019.

Hovedforfatterne står til enhver tid til rådighed for spørgsmål og yderligere information.

Karin Topsø Larsen

Seniorforsker, Bornholm, forskning & analyse, ph.d.

Regional udvikling, uddannelsesplanlægning samt unges uddannelsesmobilitet.

Anders Hedetoft

Chefkonsulent, Bornholm, forskning & analyse, ledelse, ph.d.

Regional økonomi, landdistriktsudvikling og erhvervsudvikling.

Jens Clausen

Chefkonsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

Statistiske analyser samt udvikling, vedligehold og kvalitetssikring af databaser.

Jonathan Lindahl

Specialkonsulent, København, forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning i regional turisme- og miljøøkonomi.

Mere fra samme projekt

Larsen, K.T.: Unge EUD-elevers uddannelsesorienteringer og mobilitetsmønstre: Bornholm. Oplæg til Campus Bornholms bestyrelse til strategidag d. 27. september 2019, Rønne, Bornholm.

Sammenfatning (pdf)