Medarbejdere

Josias Lindahl

Videnskabelig assistent, København,forskning & analyse, modelteamet

Økonomisk modellering, databearbejdning og forskning i regional turisme.

Seneste 3 projekter
2022, 2023 Viden & innovation Bornholm Erhvervsudvikling Grøn Energi

CRT skal udpege potentialet for lokalsamfundet i projektet Nationalt Center for Grøn Energi

27 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse til Bornholm skal gøre øen til nationalt knudepunkt for viden om grøn energi, udvikling af teknologi, innovation, bæredygtighed og en pioner inden for grøn erhvervsudvikling. CRT’s opgave bliver undervejs at udføre en række analyser og vi ansætter samtidig en forsker/konsulent til arbejdet. Lokal forankring: Det er et mål at […]...

Anne Thomas, Karin Topsø Larsen, Jesper Manniche, Anders Hedetoft, Josias Lindahl
Bornholms Regionskommune, Danmarks Tekniske Universitet, Gate 21
Læs mere
2021, 2022 Arbejdsmarked & uddannelse Arbejdsmarked Erhvervsudvikling Faglærte Kvalificeret arbejdskraft

Arbejdsmarkeder og arbejdskraft i landdistrikterne

Projektet tager udgangspunkt i den stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft set fra et landdistriktsperspektiv og undersøger sammenhænge mellem forskellige landdistrikters særlige arbejdsmarkedskontekster og arbejdskraftens differentierede mobilitetsmønstre. Vi er særligt interesseret i at skabe ny viden om, hvor gode landdistrikternes arbejdsmarkeder er til at fastholde egen arbejdskraft og deres evne til at absorbere den tilstedeværende arbejdskraft, […]...

Karin Topsø Larsen, Anders Hedetoft, Jesper Manniche, Josias Lindahl
Landdistriktspuljen (MBBL)
Læs mere
2021 Turisme

Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien

Projektet er del 3 af projektet TURISMEUDVIKLING I NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. Visionen for det overordnede projekt har været at skabe en kommerciel infrastruktur i, men i særdeleshed omkring nationalparken, der kan fremme og optimere gæsternes samlede oplevelse samt fremme erhvervsudvikling og jobvækst. Der findes ikke nogen samlet opgørelse af, hvad nationalparkerne har betydet for lokalområderne, […]...

Anne Thomas, Anders Hedetoft, Josias Lindahl
VisitNordsjælland
Læs mere
Seneste 3 udgivelser
Anders Hedetoft, Josias Lindahl

Potentiale for selvforsyning med protein til den animalske landbrugsproduktion på Bornholm

Formålet er at belyse de forventede samfunds- og lokaløkonomiske konsekvenser af en øget lokal proteinproduktion i den animalske sektor på Bornholm. Da der er en relativ intensiv svineproduktion på Bornholm, kan en markant omlægning af proteinforsyningen ikke gennemføres uden en væsentlig reduktion af produktionsomfanget. Dette vil medføre et markant tab af værditilvækst og arbejdspladser.

Anne Thomas, Anders Hedetoft, Josias Lindahl

Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien

Analyse og opstilling af modelapparat, der kan estimere Nationalpark Kongernes Nordsjællands betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien. Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan forvente en årlig bruttotilvækst på 33 millioner kroner ved en øgning på cirka 25 % i de danske endagsturister. Men det kræver, at der arbejdes aktivt med aktiviteter i Nationalparken.

Anders Hedetoft, Karin Topsø Larsen, Jonathan Lindahl, Josias Lindahl

Fremskrivningsnotat REA2020 – Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA

Nærværende fremskrivningsnotat er den første udgivelse, der er baseret på Den Regionale Model for Uddannelse og Arbejdsmarked, SAM-K/LINE®_REA, der blev færdigudviklet og præsenteret i sine endelige udgave for sine regionale brugere d. 15.3.2021. Den første version af modellen kaldes i dette notat for REA2020. Formålet med notatet er dels at fremlægge REA2020 modellens beregnede resultater, […]